Fågelinfluensan lika korrupt som Covid

SVA har utfärdat regler som säger att för att hindra spridning av fågelinfluensan måste alla höns hållas inomhus inom fasta väggar och tak för att ägg ska få säljas eller ges bort.

Fakta:

Fågelinfluensan upptäcktes i södra Kina i slutet av 1990-talet och spreds sig sedan över världen.

14st vilda fåglar smittade med fågelinfluensan hittades i Sverige under säsongen 2020-2021.

Under samma säsong anmäldes 6st utbrott av fågelinfluensan hos svenska hönsfågelbesättningar. 3st var bland hobbyhöns och 3st var hos professionella producenter (2 kalkon, 1 unghöns). Det finns inga bevis varifrån smittan kom.

Inga människor smittades under perioden.

Folkhälsomyndigheten skriver:

Överföring mellan människor tros vara mycket ovanligt.”

Det största hotet mot människors hälsa är inte smitta av fågelinfluensa i sig, utan möjligheten att den skulle kunna ge upphov till en för människan helt ny influensavariant.

Amerikanska CDC (Centers for Disease Control) anger att 864 personer smittats av fågelinfluensa sedan 2003, och 456* har dött med fågelinfluensan.

USDA (United States Drug Administration) säger att fågelinfluensan inte anses som ett hot mot befolkningens säkerhet.” Inga USA-medborgare har smittats av fågelinfluensan. USDA påminner också om att upphettning till 74 grader Celsius dödar alla bakterier och virus.

*samtliga dessa har diagnoserats med PCR-test som inte längre är godkännt av CDC som indikator för virusinfektioner.

I jämförelse med ovanstående fakta angående fågelinfluensan bör nämnas att år 2019 drabbades nästan 2.000 svenskar av Salmonella, men ingen av fågelinfluensan.

Folkhälsomyndigheten skriver vidare:

Fågelinfluensa är inte en livsmedelsburen smitta. För att förhindra att smitta sprids till andra fjäderfän finns det restriktioner i hur man får sälja ägg och fjäderfäkött i övervaknings- och skyddsområden, som är påverkade av fågelinfluensa.”

Influensa A-virus med hemagglutininvarianterna H5 och H7 kan hos fjäderfä mutera till att bli aggressiva eller högpatogena. De orsakar då så gott som hundraprocentig dödlighet i fjäderfäbesättningar och kan i vissa fall ha en utökad förmåga att infektera även andra djurarter inklusive människa. Smitta till människa kan i sådana fall ske vid nära kontakt med sjuka fåglar eller deras avföring. Influensavirus kan också förekomma i slaktkroppar och ägg från sjuka fåglar. Det är mycket ovanligt att människor smittas av fågelinfluensavirus. De flesta fall där smitta till människa har skett har inträffat i länder där kycklingar och andra matfåglar säljs levande på marknader och slaktas i hemen.”

Symtom och komplikationer:

Symtomen hos människa, som smittats i anslutning till influensasjukdom hos fjäderfä, har varierat mellan olika utbrott orsakade av olika subtyper och stammar. En del varianter har enbart orsakat mild sjukdom med exempelvis ögoninfektion (konjunktivit) och/eller övergående influensaliknande symtom, andra har orsakat allvarlig sjukdom med dödlig utgång.

I utbrott av fågelinfluensa har de svårast sjuka tidigt utvecklat lunginflammation och så småningom andningssvikt men symtom och komplikationer från många andra organ har varit vanliga. Det förekommer dock i vissa utbrott även fall med mildare symtom exempelvis ögoninflammation.

SVA skriver: ”Smittspridningen mellan fjäderfäbesättningar sker sedan huvudsakligen via leverans av fåglar, transportfordon, redskap, kläder, foder, damm, fjädrar och personer som besökt smittade flockar. Smittspridning via luft kan ske över korta avstånd.” men ändå skriver Jordbruksverket: Att för att du ska få sälja äggen så ska fjäderfän hållas inomhus. ”Fjäderfän får inte gå ut i någon form av inhägnad, eftersom de ska vara skyddade mot direkt och indirekt kontakt med vilda fåglar”.

Sammanfattning:

Vi ska alltså skyddas mot att ett för oss i princip ofarligt virus (inga smittade mäniskor i västvärlden) teoretiskt skulle kunna förändra sig till någonting som skulle kunna bli farligt för oss (?) och därför ska alla höns som man vill sälja (eller ge bort) ägg från hållas inomhus för att inte smittan ska spridas och detta trots att ägg upphettade till 75 grader inte sprider smitta och mellan besättningar sprids smittan huvudsakligen via leverans av fåglar, transportfordon, redskap, kläder, foder, damm, fjädrar och personer som besökt smittade flockar.

Fågelinfluensan verkar inte särskilt smittsam bland vilda fåglar (trots att de ofta lever i flock) eftersom bara 40 vilda smittade fåglar hittades under säsongen 2021-2022. Det finns inga bevis (bara antaganden) för att någon av dem skulle vara ansvarig för något av de 3 utbrotten bland produktionshöns på Skånes sydkust eller utbrottet i Katrineholm.

Inkubationstiden anses vara 2-8 dagar och om en besättning hönsfåglar smittas så dör i princip samtliga vilket gör att eventuell smittspridning i dessa kretsar blir väldigt synlig.

Det finns inga bevis för att smittade hönsfåglar skulle ha smittat vilda fåglar och inga småfåglar har någonsin hittats smittade med fågelinfluensan.

Ägg upphettade till minst 74 grader Celsius kan ej vara smittspridande (vilket är samma som för Salmonella).

Lösningsförslag:

Alla som håller hönsfåglar görs ansvariga för att de inte beblandas med fåglar av typen: gäss, trutar, fasaner, kajor, skator och rovfåglar typ ormvråk och havsörn (eftersom det är dessa som har befunnits bär smittan) och alla som vill äta hönsägg som är yngre än 10 dagar rekommenderas hetta upp dem till minst 74 grader.

Om du ser din granne komma gående mot din dörr iklädd bajsiga stövlar så öppnar du väl inte och slätpper in honom i köket så varför skulle din granne släppa in dig till sina höns om du kommer till honom med bajsiga stövlar?
Vi ska väl inte hindra dig från att ha stövlar på dig när du är hos dina höns bara för att din granne är rädd att få in fågelinfluensa till sina höns, men det är ju precis så SVA och Jordbruksverket försöker hantera fågelinfluensan genom att säga att ingen får gå med stövlar på sig för om de vore kladdiga av hönsbajs så skulle de ju kunna vara smittobärare.

Mina personliga funderingar:

Först och främst vill jag vara noga med att påpeka att jag inte eftersträvar anarki eller på något sätt vill öka risker och smittspridning utan bara få till en sanering av regelverket så att bara effektiva och rimliga regler behålls. Lagar och regler som inte är relevanta utan orealistiska, ogrundade eller skapade för att gynna enskilda individet eller utländska intressen måste tas bort.
Det kan också vara så att vi måste påminna förtroendevalda och tjänstemän som är betalda med skattemedel om att de ska tjäna landets befolkning och bara fatta beslut som gagnar landets befolkning som helhet och inte ta någon hänsyn till enskilda personers ekonomiska vinning eller enskilda företags ekonomiska lönsamhet.

Det är inte vettigt någonstans att 10-tusentals svenska hobbyhönsare, och deras höns, ska tvingas lida för att några få professionella anläggningar drabbas av fågelinfluensan som enligt SVA och Jordbruksverket ”huvudsakligen smittar via leverans av fåglar, transportfordon, redskap, kläder, foder, damm, fjädrar och personer som besökt smittade flockar” eller via vildfåglars avföring.

Begränsningsreglerna borde betraktas som en orealistisk ”kollektiv bestraffning” vilket vilket inte accepteras av den svenska rättsordningen. En huvudprincip i den svenska rättsordningen är att en person är ansvarig endast för de handlingar som han själv företar.

Hur kommer det sig att det finns ett vaccin mot fågelinfluensan framtaget för människor trots att det knappt finns några insjuknade eller döda personer?

Det är PCR-metoden som används för att identifiera fågelinfluensa trots att skaparen av tekniken säger att den inte är till för att identifiera infektioner och den inte längre är accepterad för identifiering av Covid då det har visat sig att 64% av de positiva svaren egentligen var negativa.

Betyder inte att bara 40st vilda fåglar smittade med fågelinfluensan hittades säsongen 2021-2022 att risken för smittspridning den vägen är ytterst liten?

SVAs siffror för den här såsongen är väldigt svåra att förstå. Jag kan till exmpel inte förstå hur 17+5 kan bli 24. Jag får en känsla av att de inte vill tala om hur få fall det egentligen rör sig om. Varför säger de ”drygt hälften av hobbyhönsanläggningarna hade även andfåglar” utan att tala om hur många det var, och de inte visar några smittade hobbyhönsanläggningar på Sverigekartan? Kan verkligen 40 fåglar var av 17 gäss, 6 trutar, 5 svanar, 2 fasaner, 1 skata, 1 kaja, 1 havsörn, 7 ormvråkar fördelade på alla delar av landet där dessa typer av fåglar syns vara orsaken till 3st utbrott bland hönsanläggningar i Skåne (och en med andra fåglar i Katrineholm)? Hur många gäss landar i Sverige och varför var alla utbrotten bland höns bara på Skånes sydkust? Finns det verkligen någon koppling alls?

SVA skriver även att:

  • Sjukdomsutbrott är vanligast hos tamhöns och kalkoner, men samtliga fågelarter antas vara mottagliga för smittan” vilket måste anses som totalt ogrundat då endast ett mycket litet antal fågelarter har funnits smittade, t.ex inga småfåglar och bara 2 rovfågelarter.
  • Majoriteten av utbrotten hos hobbyflockar under senaste året har drabbat anläggningar med både hönsfåglar och ankor eller gäss och därmed bedöms risken för dessa flockar vara extra hög”.
    Den absolut effektivaste åtgärden borde alltså vara att förbjuda anläggningar med både hönsfåglar och ankor eller gäss eftersom det skulle mer än halvera antalet utbrott och därmed risken för vidare spridning.
  • Smittrycket bland vilda fåglar varierar över landet men är lokalt mycket högt”.
    Hur kan de skriva att smittrycket är mycket högt när de bara har hittat 40st smittade vilda fåglar i hela landet?

Varför denna skrämselpropaganda?

Är det inte lite konstig att fågelinfluenseviruset kom från Kina och symptomen hos människa är väldigt lika Covid-19? Och varför just i slutet av 1990-talet när ett flertal andra skapade virus drabbade världen?

OJ HOPPSAN! 11 minuter in i en intervju Stew Peters gjorde med Dr. Adryiana Love fick jag just höra henne berättar att USA 2022-02-26 tog bort sin egen information om 2 av sina ”Bio-vapenlab” som jobbade med bland annat fågel-, och svininfluensan från Amerikanska ambasaden i Ukrainas officiella hemsidan. Information finns kvar i äldre arkiv och i inlägg som folk tidigare har delat men inte på hemsidan. Du bara måste klicka på länken ovan och lyssna på den intervjun som bland annat refererar till de patenterade virusarna.

Idag börjar det väl bli allmänt accepterat att någon försöker att få oss livrädda för att virus är största hotet mot mänskligheten trots att vetenskapen säger att risken är mycket större att det är ett vulkanutbrott från någon av de riktigt stora vulkanerna (Yelowstone i USA) som kommer att spy ut så mycket aska i atmosfären att det blockerar solljuset och världen kallnar som kommer att avsluta den här fasen av liv på jorden. Det lär ske någon gång mellan i morgon och om 10-tusen år.

Det verkar inte så troligt att hysterin runt fågelinfluensan har med fågelhälsa eller människohälsa att göra. Precis som med Covid handlar det nog bara om att skrämma dig till lydnad och underkastelse så att du går med på saker du annars inte skulle ha gått med på, som att låta dig injiceras med otestade, icke godkända, genmanipulerande substanser som redan har visat sig ha fler och värre negativa effekter än själva sjukdomen de sägs vara emot.

Målet med denna skrämselpropaganda är bara att överflytta världens samlade ekonomiska resurser från folket, via läkemedelsföretagen, till de få redan oskäligt rika (medlemmar i World Economic Forum) som har tagit sig rätten att bestäma över dig och resten av världens befolkning.

Men nu är det inte så det kommer att gå för Pfizer, Moderna och de andra står redan på ruinens brant. Deras aktier förlorade nästan allt värde när världens befolkning upptäkte att ”vaccinerna” bara var bedrägerier så de har inte många dagar kvar nu. I samband med detta kommer även alla de som har propagerat för dessa bedrägerier att tvingas stå till svars för vad de har gjort. Ja, det kan kännas hårt men de har faktiskt gjort sig skylldiga till allvarliga brott mot rikets säkerhet och kommer att få stå till svars för sina handlingar. Nästa alla Sveriges politiker är redan dömda av en internationell krigstribunal (jag träffade domaren häromdagen) och stora mängder arresteringsordrar har redan mottagits av polisen i Storbritanien (inkl för Boris) för att bli effektuerade. Vi får väl se om det blir Kanada eller Strobritanien som faller först. Samma sak kommer sedan att hända världen över (även här i Sverige). Det kommer att bli väldigt stökigt ett tag medan upprensningen sker så egen äggproduktion borde stå högt i kurs.

Så vad gör vi?

Vi är folket så det är vi som ska ha makten, vi lever ju i en demokrati så politiker och de som har sin lön betald från skattemedel ska jobba för oss. Låt oss påminna dem om det.
Jag kommer att skriva 8st brev, ett för varje län som är drabbat, och lägga dem här så att du kan skriva ut det som gäller ditt län i 3 exemplar och skicka till SVA, Folkhälsomyndigheten och Jordbruksverket enligt de adresser som kommer att stå i breven. Breven kommer att, i snälla ordalag, innehålla valda delar av ovanstående text och en kommentar om att du vill få ett svar på vad de planerar att göra för att rätta till de missförhållanden som du påpekar i brevet samt det diarienummer som ditt brev har registrerats under.


Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *